Zašto je maca super hrana?

Zašto je maca super hrana?

root_maca-1-2.jpg

Maca – super hrana

Unatoč tome što je maca korijen, te njenoj graničnosti između hrane i ljekovite biljne vrste, maca se svrstava u istu porodicu kao kelj i brokula, te ima bogatu tradiciju primjene u fitoterapiji zbog specifičnog sastava i djelovanja.


Zašto je maca adaptogena biljka? I što to znači?

Maca je, prije svega, adaptogena biljka. Takve biljke posjeduju agens ili djelatnu tvar koja podržava HOMEOSTAZU – fiziološku ravnotežu organizma, pomičući je u smjeru bolje otpornosti na fiziološki stres.
Adaptogeni imaju sposobnost podizanja sveukupne nespecifične otpornosti organizma, omogućujući da se tijelo bolje prilagodi na stresne okolnosti bez da slijedi faza iscrpljivanja koja je pak svojstvena stimulansima.

 

Kemijski sastav i aktivne tvari u maci

Kemijski sastav korijena mace varira ovisno o podneblju u kojem je maca uzgajana te se njena kvaliteta mijenja i ako je, primjerice iz Andskih visoravni prenesena i uzgajana u Kini, i ako je rasla na različitoj nadmorskoj visini. Zato najkvalitetnija Maca na svijetu uspijeva samo u regiji Junin u Andama na nadmorskoj visini od 3900m do 4300m. Još i danas globalno tržište mace snosi velike posljedice zbog prodaje sjemena mace jednog malog uzgajivača iz Junina  kinezima koji su 2015. i 2016. godine preplavili tržište prahom kineske mace bez ikakvih bioaktivnih tvari. Prema nekim podacima preko 50% maca praha koja se nalazi na tržištu je kineska. 

No, kao i svaka biljna vrsta koja posjeduje određeno biološko djelovanje, za bolje je razumijevanje potrebno objašnjenje i identifikacija aktivnih tvari.

Na slici možete vidjeti sušenu kinesku macu koja nije čak ni izgledom slična peruanskoj:

Sušeni korijen crne mace

Sušeni korijen crne mace iz Junina – Peru


Sušeni korijen crne mace iz Kine


Koje su aktivne tvari u maci?

Maca super hrana

Smatra se kako su za fiziološke učinke mace odgovorne njene specifične, prirodno prisutne tvari, a koje zovemo i sekundarni metaboliti.
Maca sadrži nekoliko sekundarnih metabolita:

  • aromatične glukozinolate
  • njihove izotiocijanatne derivate
  • macaene (višestruko nezasićene masne kiseline, koji variraju po duljini lanca i stupnju nezasićenja)
  • macamide (sekundarni amidi koje tvore masne kiseline i benzilamini)
  • alkaloide specifične za macu (macaridin, lepidilin A i lepidilin B)
  • fitosterole (stigmasterol, campesterol, ergosterol (provitamin D2), brassicasterol)

VAŽNO ZA ZNATI!!!

Maca za razliku od nekih biljaka, poput crvene djeteline, cimicifuge ili soje NE SADRŽI fitoestrogene niti tvari nalik fitoestrogenima.

Stručno znanstveni rad Glorie Chacon, znanstvenice koja je značajan dio svog opusa posvetila proučavanju djelovanja peruanske mace u 1960-im godinama, omogućio je osnovne uvide o djelovanju i aktivnim tvarima iz mace. Chacon je tada smatrala kako bi se povoljni učinci korijena mace mogli pripisati macinim alkaloidima. No, novijim se istraživanjima biološko djelovanje mace pripisuje sveukupnosti djelovanja gore spomenutih sekundarnih metabolita mace, ne samo jedne ili izolirane skupine spojeva.

Pritom je važan i oblik u kojim se maca pojavljuje pa se tako termičkom obradom (želatinizacijom) povećava broj sekundarnih metabolita.

Tako se, primjerice benzilni (aromatski) glukozinolati lako mogu metabolizirati u sekundarne metabolite sve do izotiocijanata i potom do ostalih sekundarnih metabolitima. Stoga se sekundarni metaboliti mace smatraju kemijskim markerima njezine biološke aktivnosti.

Sve vrste maca